Recent Posts

Hurmat dhe shtatëzania

“E dhembja e mbështeti atë tek një peme hurme . Ajo tha; Ah sa mire do të ishte për mua të kisha vdekur para kësaj e të isha harruar qëmoti. E prej së poshtmi atë e thirri Xhebraili: Mos u mërzit Zoti yt bëri pranë teje një përrua. Shkunde hurmën …

Read More »

This woman holds the record for longest fingernails in the world

Anyone out there who cares even the slightest bit about their appearance will know how much effort it requires to stay looking good. Aside from the basic showering, hair-washing, and teeth-cleaning routine, you’ve also got to invest time and money into keeping your skin healthy, spend hours in front of the bathroom …

Read More »